top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Soul Retrieval

Updated: Nov 30, 2017Soul Retrieval is een van origine zeer oude heling methode, voortgekomen uit de sjamanistische tradities. Deze tradities zijn over de gehele wereld terug te vinden met opvallend veel gelijkenissen en gaan duizenden jaren terug. Denk aan de Noord- en Zuid Amerikaanse indianen, Afrikaanse healers, Aboriginals, de sjamanen in Korea, de Sami uit Finland, de Druïden en zo zijn er nog vele culturen te noemen.


Opvallend is dat waar Westerse waarden en normen heersen, veelal deze oude heling methoden verloren zijn gegaan of op ze minst diep verstopt in de cultuur. Maar hedendaags sjamanisme krijgt steeds meer erkenning binnen de alternatief georiënteerde gemeenschappen binnen de westerse cultuur. In dat opzicht kun je spreken van een Soul Retrieval voor het westen.


De gebruikte hulpmiddelen die je veel binnen de verschillende sjamanistische culturen tegenkomt voor heling zijn Trommels, Ratels, en andere muziek instrumenten, dans, rituelen en kruiden. Vaak worden deze hulpmiddelen ingezet voor het opwekken van een trance toestand. Als je er over nadenkt is het wonderlijk dat er in zo veel verschillende culturen de zelfde methodes worden gebruikt met subtiele verschillen. Zonder dat deze culturen in de oudheid contact met elkaar hadden.


De sjamaan gaat ervan uit dat alle ziektes te maken hebben met disharmonie met de natuur en zijn sociale omgeving. De sjamaan ziet de mens als een geheel, als er disharmonie ontstaat door bijvoorbeeld een trauma dan kan een stukje van de ziel loskomen van de mens. Er ontstaat als het ware een gat in de persoon. Het verloren stuk verdwijnt dan in een andere dimensie.

Voor de sjamaan gaat dit deel dan in de boven- of onderwereld. Het laat de persoon hier op aarde achter met een gemis, een leeg gevoel. Vaak zal de persoon met het gat onbewust op zoek gaan en deze leegte opvullen met andere zaken. Denk aan verslavingen , compensatie gedrag etc.


De sjamaan kan op verschillende manieren werken met de persoon om de harmonie te herstellen. Een populaire methode is Soul Retrieval. De sjamaan reist dan in trance naar een andere dimensie opzoek naar eventuele verloren delen van de hulpzoekende. De trance wordt vaak opgewekt door de speciale sjamanen trommel. Ook worden ratels gebruikt en of Dans.


De sjamaan kan tevens diverse obstakels, maar ook helpers tegen komen gedurende de reis. Denk aan spirits, en dieren. De sjamaan ervaart vaak ook welke belangrijk voor de persoon zijn en kan een krachtdier ook mee terug nemen als extra ondersteuning van het heling proces. Als de sjamaan het verloren zielenstuk tegen komt zal het indien dit mogelijk is het mee terug nemen en terug brengen in de hulp zoekende. De persoon heeft dan makkelijker de kans om de relatie te herstellen met het terug gevonden deel.


Op zich zijn er veel overeenkomsten met hedendaagse visies in de psychiatrie, waarbij ook wordt gekeken naar trauma en de effecten op de persoon. Men probeert het gat dat is ontstaan te herstellen door te praten, helaas is er in de westerse cultuur vaak geen tijd en wordt al te gauw naar andere hulp middelen gegrepen om het gat te dichten door middel van medicijnen. Bekijk het schrikbarende gebruik in toename van antidepressiva.


Als je hedendaagse alternatieve methoden bestudeerd kom je weer veel overeenkomsten tegen met sjamanisme. Voorbeelden hierin zijn Regressie- , reïncarnatie- en hypnotherapie, voicedialogue en nog genoeg anderen op te noemen.


Hedendaags sjamanisme komt steeds meer voor in de westerse wereld. En kan bijdragen aan een herstel met onze oorspronkelijke gevoelens, gemeenschapszin,

en verbinding met de natuur. Er zijn veel overeenkomsten met oude tradities, maar ook hedendaagse inzichten worden gecombineerd met de klassieke technieken. Een belangrijk voorbeeld is dat de healer, sjamaan de hulpzoekende steeds meer betrekt in het heling proces soms zelfs meer een begeleider is waarbij de hulpzoekende zelf de methodes toepast om op zoek te gaan naar de verloren delen. Beide methodes hebben hun plek soms is het goed om zelf te gaan, soms kan het goed zijn om een steuntje in de rug te krijgen bij de eerste stappen.


Spiritueel Centrum Nos cu Nos biedt beide mogelijk heden aan, Gedurende een individuele Vibrational healing sessie, kan de therapeut na het verzorgen van een healing door middel van stenen en klank, aan het einde een trance reis maken waarbij nog dieper gekeken wordt naar eventuele disharmonie en verloren stukken. Een vervolg stap kan zijn een moderne versie waarbij de hulpzoekende in regressie gaat en werkt aan trauma’s.


Ook in groepsverband wordt er gewerkt met hedendaags sjamanisme. Door middel van Trance Dance, Dream Time Soulhealing, en Soul Retrievals in groepen. Soul Retrieval kan een krachtig genezing proces op gang brengen voor diegene die ervaren dat er ergens iets mist in het leven maar steeds maar niet de leegte met voldoening weten op te vullen.


189 views0 comments

Recent Posts

See All

Curaçao Island of Healing

De meesten van ons zijn bekend met de definitie van de naam van onze eilanden 'zoals afgeleid van het Portugese woord voor coração dwz hart, verwijzend naar het eiland als een centrum van de handel. E

Comments


bottom of page